Tietosuojaseloste

N.W.X. Group Oy sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun voimassa olevan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

N.W.X. Group Oy sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun voimassa olevan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

nwx.fi -sivuston käyttäjä hyväksyy N.W.X. Group Oy:n tietosuojaehdot käyttämällä sivustoa sekä lähettämällä tietonsa sivuston kautta. Käyttäjä hyväksyy myös evästetiedostojen käytön ja tallentamisen sivuston kehittämistarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin käyttämällä sivustoa. 

REKISTERIN NIMI

N.W.X. Group Oy:n asiakasrekisteri 

REKISTERINPITÄJÄ

N.W.X. Group Oy (Y-tunnus 3150758-4)

Halmetie 21

00730 Helsinki 

REKISTERIASIAT

+358 10 517 3250

info@nwx.fi 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Jättämällä N.W.X. Group Oy:lle tarjous- tai yhteydenottopyynnön, henkilö tulee osaksi asiakasrekisteriä, jota N.W.X. Group Oy käyttää mahdollisten tilauksien, tarjouksien ja laskujen arkistointiin, sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kohdennettuun markkinointiin. N.W.X. Group Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain sekä muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

N.W.X. Group Oy:n asiakasrekisteri sisältää henkilö- ja asiakastietoja seuraavasti:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yritys / Organisaatio, jota henkilö edustaa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Katuosoite
  • Postinumero ja paikkakunta
  • Tarjous-, tilaus- ja laskutustiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan NWX-edustajan käyttöön. NWX-edustaja voi olla joko N.W.X. Group Oy:tä edustava työntekijä tai yhteistyökumppani. Yhteistyökumppani voi olla kolmannen osapuolen asiakasyritys, joka käyttää tietoja joko tarjouksen tekemiseen, liiketoiminnan kehittämiseen tai suoramarkkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.


TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

N.W.X. Group Oy säilyttää henkilö- ja muita asiakastietoja niin kauan, kuin se on tuotteiden ja/tai palveluiden toimittamisen tai muun liiketoiminnan kannalta tarpeellista. Tarpeen mukaan, N.W.X. Group Oy säilyttää henkilö- ja asiakastietoja myös muutoin lainsäädännön vaatimalla tavalla sekä sopimus- ja erimielisyysselvityksiä varten.


REKISTERIN SUOJAUS

N.W.X. Group Oy:n asiakasrekisteriä ei luovuteta sivullisille osapuolille ja se on suojattu teknisesti lainsäädännön vaatimalla tavalla. Rekisteri sijaitsee erillisessä järjestelmässä, johon on käyttöoikeus ainoastaan rekisterinpitäjällä ja tämän yhteistyökumppaneilla.


HENKILÖN TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuspyyntö niistä tiedoista, mitä hänestä on kirjattu rekisteriin. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä tietojen luovuttamista varten.

Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus rajoittaa tai/ja kieltää tietojensa käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten. Henkilöllä on myös oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus poistua N.W.X. Group Oy:n asiakasrekisteristä eli tulla unohdetuksi, ellei sitä estä avoimet laskut ja/tai tilaukset, mahdolliset perintätoimet tai muut lainsäädännön asettamat rajoitukset. Henkilö voi poistua rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@nwx.fi , jolloin kyseisen henkilön henkilötiedot tuhotaan/hävitetään rekisteristä lopullisesti.